Priser

Motorattest/kørekortsattest  500 kr

Frihåndsattest, herunder lægeerklæring ved sygemelding 500 kr

Rejsevejledning (med receptudstedelse uden vaccination) 175 kr

Vaccinationsgebyr 175 kr (pr. konsultation, ikke pr. vaccine)

Difteri-Tetanus (difteri-stivkrampe) vaccination 150 kr

FP 610 eller patientoplysninger til forsikringsselskab, som udtalelse, 250 kr. til opstart og 500 kr. pr påbegyndt 15 min.

Vi forbeholder os retten til at opkræve et udeblivelsesgebyr  250 kr. ved private konsultationer, som fx er kørekortsattest, forsikringsattest eller anden konsultation, som er sygesikringen udvedkommende.
1