Priser

Motorattest/kørekortsattest  500 kr

Frihåndsattest, herunder lægeerklæring ved sygemelding 500 kr

Rejsevejledning (med receptudstedelse uden vaccination) 175 kr

Vaccinationsgebyr 175 kr (pr. konsultation, ikke pr. vaccine)

Difteri-Tetanus (difteri-stivkrampe) vaccination 150 kr

FP 610 eller patientoplysninger til forsikringsselskab som udtalelse 250 kr. til opstart og 500 kr. pr påbegyndt 15 min.
1