Kørekort

Ved konsultationen til motorattest skal du huske et foto (pas-foto taget ved fotograf). Bruger du kontaktlinser skal du vide at man også  skal teste synet uden brug af linser.

Motorattesten koster 500 kr.

NYE KØREKORTSREGLER GÆLDENDE FRA 1. Juli 2017

Fra den 1. juli 2017 er der ikke længere krav om lægeattest ved fornyelse af kørekort.
Folketinget har besluttet at kørekort til motorcykel og bil ikke skal udløbe på grund af bilistens alder. De nye regler gælder dog ikke for bilister, som i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom. I de tilfælde sker fornyelse fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder.

Fornyelse uden lægeattest:

I forbindelse med at dit kørekort udløber skal du henvende dig på Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker at få fornyet dit kørekort. Alle kørekort, der udstedes eller fornys efter 1. juli er gyldige i 15 år uanset din alder. Disse regler gælder kun for kørekort til gruppe 1-køretøjer (almindelig bil til privat befordring, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj). Der gælder særlige regler for erhvervskørekort og kørekort til bus og lastbil.

Vær opmærksom på, at det altid er dit eget ansvar, om du er i stand til at køre bil på forsvarlig vis, eller om træthed eller sygdom gør kørsel uansvarligt. Hvis du oplever helbredsmæssige problemer i forhold til bilkørsel bør du opsøge din læge, der kan anbefale en vejledende helbredsmæssig køretest eller udstede et lægeligt kørselsforbud.

Din læge har stadig pligt til at reagere, hvis du ikke er egnet til at have kørekort.